Close
หมวดสินค้า
รูปภาพของ PortXIII

คุณสมบัติ

- มีขนาดเล็กและน้ําหนักเบาได้ในตัวทําให้สามารถใช้งานที่ไหนก็ได้และเก็บได้ทุกที่

- มาพร้อมกับแบตเตอรี่ชาร์จ

- มีกัมตภาพรังสีต่ําทําให้ใช้งานได้ปลอดภัยทั้งผู้ถ่ายและคนไข้

- ท่อกล้อง x-ray มีประสิทธิภาพสูงและ HFG ทําให้ภาพคมชัดมากขึ้น

- สามารถใช้ได้ทั้งกับ Digital Sensor ที่แสดงผลทางคอมพิวเตอร์และฟิล์มทั่วไป

- เครื่องใช้กระแสไฟฟ้าตรง

- ใช้ได้ทั้งในงานทันตกรรมและงานทางการแพทย์อื่นๆ

- สะดวกกับผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

- ใช้ได้ดีกับงานที่เกี่ยวกับการรักษารากฟันและการผ่าตัดเช่นการผ่าฟันคุดและการฝังรากเทียม

- จํากัดรังสีให้อยู่ในจุดเดียวกันไม่กระจายทําให้เพิ่มความคมชัดยิ่งขึ้น