Close

ข้อแนะนำการฟอกสีฟัน

ในช่วงสิบปีที่ผ่านมานี้ เทคนิคการฟอกฟันให้ขาวได้มี การพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ ปัจจุบันวิธีการฟอกสีฟันมีทั้งแบบ ฟอกในคลีนิค [In Office Bleaching] ที่ทำโดยทันตแพทย์ ซึ่งมีทั้งแบบใช้แสง และไม่ใช้แสง ซึ่งมีข้อดีและข้อเสียแตก ต่างกันไป คือ การฟอกสีฟัน แบบใช้แสงจะเห็นผลเร็วกว่า แบบไม่ใช้แสง โดยที่ทั้งสองวิธีให้ผลจากการฟอกเท่ากัน แต่แบบใช้แสงอาจจะดูกว่านิดหน่อย เนื่องจากมีภาวะการ สูญเสียน้ำ ซึ่งทำให้เกิดอาการเสียวฟันและสีฟันที่ได้จากการ ฟอกขาวทึบไม่ขาวใสที่สำคัญมีการคืนกลับของสีเร็วกว่าแบบ ไม่ใช้แสงเช่นในวันรุ่งขึ้นหลังจากการฟอกสีของสีฟันอาจจะ คืนตัวจากเดิม 10-20% ขณะที่ใช้แบบไม่ใช้แสง เช่น Opalescence Boost ในวันรุ่งขึ้น หลังจากฟอกสีฟันจะขาว ขึ้นอีก 20%

Tags : :  OpalescenceBoostฟันขาว
ความคิดเห็น (2)