Close

การฟอกสีฟันที่บ้าน

การฟอกสีฟันปัจจุบัน เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายเหมือนๆ กับการเปลี่ยนสีผม ทาครีมหน้า ขาว หรือการตกแต่งเสริมสวยอื่นๆ ฯลฯ ถ้าท่านเป็นผู้ที่ยิ้มกว้างเห็นฟันแล้ว มีสีฟันเข้ม(คล้ำ) เทียบ กับสีผิวแก้มหรือตาขาว ซึ่งอาจเป็นปัญหามีผลต่อบุคคลิกภาพหรือต่อทางสังคมต่อท่านมาก การ ฟอกสีฟันนั้น จะมีส่วนช่วยได้อย่างมากๆ จะทำให้ท่านดูเยาว์วัย สดใส และสามารถยิ้มได้อย่างมั่นใจ ยิ่งขึ้น

นอกจากจะช่วยปรับปรุงบุคลิกภาพอีกแล้ว ยังทำให้สุขภาพในช่องปากโดยร่วมของท่าน ดียิ่งขึ้น ที่สำคัญการฟอกสีฟันโดยทันตแพทย์ จะให้ผลสำเร็จสูง สีฟันที่ได้จะขาวกว่าเดิมจากน้อย ไปมากนั้น ขึ้นอยู่กับความความต้องการและความร่วมมือของท่าน และขึ้นอยู่กับการรับประทานอีก ด้วย สีฟันจะไม่กลับคืนเป็นสีเดิม แถมจะอยู่ได้ทนนาน

การฟอกสีฟันที่บ้าน [Home Bleaching]

หมายถึง การฟอกสีฟันที่ท่านสามารถนำน้ำยาฟอกสี กลับไปฟอกสีฟันเองที่บ้านได้ โดยอยู่ในความควบคุมดูแลโดยทันตแพทย์ ทันตแพทย์หลังการตรวจสอบและวางแผน จะพิมพ์ ปากท่าน เพื่อนำไปทำถาดฟอกสีฟันจำเพาะแด่ท่าน [Bleaching Custom Tray] และนัดท่าน มาอีกครั้ง เพื่อรับถาดฟอกสีฟันน้ำยาฟอกสีฟันในความเข้มข้นต่างๆ ตามแต่ทันตแพทย์วางแผน พร้อมคำแนะนำในการใช้งาน เพื่อท่านนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องที่บ้านอาจใส่เพียง 1-2 ชม. หรือทั้งคืน น้ำยาฟอกสีฟันกลุ่มนี้มีได้หลายความเข้มข้น แต่อยู่ในระดับที่ปลอดภัย ถ้าใช้อย่าง ถูกต้อง ปัญหาส่วนมากที่มีและอาจเกิดขึ้นได้ เช่น อาการเสียวฟันระหว่างฟอก ซึ่งอาการพวกนี้ มักเกิดชั่วคราว ระยะเวลาสั้นๆ อาจหายไปได้เอง น้ำยาฟอกสีฟันบางตัวเช่น น้ำยาฟอกสีฟันของ  

Opalescence Home Bleach

เป็นผู้นำของ Home Bleach ในท้องตลาดปัจจุบัน ได้รับรางวัลเป็นน้ำยาฟอกสีฟัน อันดับ 1  ด้วย ระบบ sticky viscous gel & sustained release คือเป็น gel ข้นเหนียว สามารถติดแน่นกับตัวฟันในช่องปาก โดยไม่ไหลย้อยหรือล้นไป burn เหงือก และค่อยๆ แตกตัว เป็น active bleaching form อย่างช้าๆ   ตลอด ระยะเวลาที่กำหนดให้ใส่ ประสิทธิภาพในการฟอกสีสูงมากกว่าของคนอื่น แถมจะปลอดภัยมากที่สุด มีปัญหา น้อยที่สุด เพราะมีสูตรผสมพิเศษที่โอกาสจะทำให้เกิดการเสียว   ในกรณีที่เกิดการดูดน้ำจากตัวฟันนั้นน้อย กว่าของยี่ห้ออื่นๆ พร้อมยังผสมยากันเสียวเพิ่มไปอีก ซึ่งยากันเสียวที่ใช้นี้ ให้ผลอย่างรวดเร็วทันที    แถมยัง ช่วยเสริมความแข็งแรงของตัวฟันไปในตัว ดังนั้นในขณะที่ยี่ห้ออื่นๆ สีฟันที่ขาวขึ้นนั้น   ส่วนหนึ่งเกิดจากการ สูญเสียน้ำในตัวฟัน (Dehydration) แต่ Opalescence Home Bleach นั้นเกิดจากการฟอกสีของ pigment molecule ในฟันตรงๆ ทำให้สีที่ฟอกได้ขาวคงทนทานนานกว่า

Opalescence Home Bleach เป็นน้ำยาฟอกสีฟันประเภท Carbamide Peroxide ผสมยากันเสียวฟัน ประเภท Potassium Nitrate และ Sodium Fluoride เมื่อแตกตัวจะได้เป็น Hydrogen Peroxide (และ Urea)  ที่เป็นตัวหลักที่ใช้ในการ ฟอกสีฟัน ผลิตมามีให้เลือกอย่างหลากหลายความเข้มข้น คือ 10% 15% 20% และ 35% และผลิตมามีให้เลือกหลายรสชาติ  เช่น Regular, Mint, Lemon โดยคนไข้สามารถนำไปฟอกเองที่บ้าน ได้ แต่อาจแตกต่างกันในเรื่องระยะเวลาของการฟอก ซึ่งทันตแพทย์จะเป็นผู้วางแผนให้กับท่านอย่างเหมาะสม

ฝากความคิดเห็นของคุณ
ความคิดเห็น
สร้างเมื่อ: 10/2/2557 22:08
Your website has the to  heliomeds.com levetra insurance life bestlifeinsurpolicy.com are life insurance proceeds taxable this Swiss  comparehealthinsur.com health insurance for army electronic knife be topic.
สร้างเมื่อ: 5/3/2557 10:06
In theory, no-fault insurance is designed to do away with many of the annoying and time consuming delays that are found in the fault QuotesChimp.